Screen Reader Access
List of Vice Chancellors
Sr. No.Name of Vice ChancellorSince WhenTill When
1.Prof. Jugal Kishore09.06.196608.06.1969
2.Mr. Nafisul Hasan13.09.196813.12.1968
09.06.196914.07.1969
3.Mr. Radha Krishna15.07.196930.09.1972
4.Mr. C.B. Singh01.01.197129.01.1971
5.Mr. Bhakta Darshan01.01.197203.10.1977
6.Prof. N. Abraham04.10.197718.12.1978
7.Dr. R.S. Mishra19.12.197804.02.1980
8.Prof. N. Abraham05.02.198017.02.1980
9.Dr. Hemlata Swaroop18.02.198015.08.1983
10.Dr. H. N. Mishra16.08.198316.01.1984
11.Dr. D.D. Tiwari17.01.198416.01.1987
12.Dr. Suman17.01.198730.06.1987
13.Dr. K.C. Bansal01.07.198729.07.1987
14.Dr. B.N. Asthana30.07.198729.07.1990
15.Dr. K.C. Bansal30.07.199029.08.1990
16.Dr. Visambhar Nath Upadhyay30.08.199016.09.1994
17.Prof. Sarvagya Singh Katiyar14.04.200030.08.2007
18.Dr. Brij Kishore Singh17.09.199717.09.1998
19.Prof. Krishna Bihari Pandey17.09.199813.04.2000
20.Prof. Sarvagya Singh Katiyar14.04.200030.08.2007
21.Prof. L.C. Mishra31.08.200720.08.2008
22.Prof. H.K. Sehgal21.08.201112.02.2014
23.Prof. Ashok Kumar21.08.201112.02.2014
24.Prof. J.V. Vaishampayan13.02.201419.02.2018
25.Prof. Nilima gupta19.02.201827.02.2021
26.Prof. D. R. Singh27.02.202111.04.2021
27.Prof. Vinay Kumar Pathak12.04.2021